En långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare

Bohild är en fastighetsägare som erbjuder ett tryggt och trivsamt boende samt lokaler för samhällsviktig verksamhet.

Vi har ett stort fokus på att utveckla och förbättra redan byggda fastigheter för att sänka husets CO2-avtryck.

Vi vill etablera ett fastighetsbestånd för långsiktigt ägande över hela landet, med fokus på små och mellanstora städer. Vi vet dock vikten av att vara nära våra fastigheter och hyresgäster, och samarbetar med lokala partners och leverantörer.

Bohild Fastigheter AB grundades 2021 av Brunswick Real Estate.