Hållbart ägande & lokal förvaltning.

Våra Bohildhus är belägna i små och mellanstora tillväxtstäder i Sverige.

Vi vet vikten av att vara nära våra fastigheter och våra hyresgäster, därför har vi en förvaltningsmodell med lokala samarbetspartners som kan sina fastigheter, känner sina hyresgäster och områden.

Kontaktpersoner