En hållbar idé

Tryggt, långsiktigt ägande av hyresrätter och samhällsfastigheter där vi ser att vi tydligt kan sänka husens CO2-avtryck.

Klimatförändringarna är vårt tids största utmaning och fastigheter står för en betydande andel av våra utsläpp. Därför arbetar vi på Bohild med att proaktivt sänka CO2 avtrycket i våra fastigheter.

Vi tror på att förbättra redan byggda fastigheter och vi gör detta genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder.